Reiniging

Aluminium / Inox

Enkel door periodiek te reinigen zal de levensduur van aluminium schrijnwerk niet negatief beïnvloed worden door factoren zoals vuil en vocht, inwerking van zuren, zouten en andere agressieve stoffen. Groven+ Service kan ten allen tijde de reiniging uitvoeren.

Een onderhoudscontract zorgt ervoor dat het gebouw jarenlang zijn uitstraling behoudt.

Image

Glas

Glas dient regelmatig gereinigd en geïnspecteerd te worden om aantasting van het glasoppervlak door neergeslagen vuil te voorkomen.

Daarbij moet worden vermeden dat vuil waswater achterblijft op de omliggende profielen van de ramen en kaders. De omliggende aluminium profielen en/of beplating moeten dus steeds gelijktijdig met het glas gereinigd worden.

Ondanks de goede werking van de beglazingsrubbers wordt in de constructie rekening gehouden met een zekere watertoetreding in de sponning. De randverbinding van isolatieglas mag niet langdurig met water worden belast.

Om te voorkomen dat water en vuil in de glassponning kan dringen is een periodieke controle van de beglazingsrubbers en / of dichtingsvoegen noodzakelijk.

Een periodieke inspectie van de waterafvoergaten is noodzakelijk om de werking van het drainagesysteem te garanderen.

Voor de controle van zowel beglazingsrubbers, dichtingsvoegen als waterafvoergaten wordt, Afhankelijk van de ligging, oriëntatie en de vervuiling dient men de controlefrequentie aan te passen.